Dolnośląskie Folkowo i Ludowo

        Dolnośląski Zespół Folklorystyczny "Warzęgowianie", liczący obecnie 31 członków, jest kontynuatorem najlepszych utworów i tradycji 40-to osobowego Zespołu Pieśni i Tańca "Warzęgowo", który powstał 17.04 1974 r, z inicjatywy aktywnego koła i jego przewodniczącego, przy wsparciu Zarządu Powiatowego  Związku Młodzieży Wiejskiej z przewodniczącą Małgorzatą Popławską-Rybak oraz Naczelnika Gminy Wołów - Władysława Zagórskiego.

              Pierwszym instruktorem tańca była Janina Rej-Pogrzeba, akompaniatorem,  instruktorem kapeli i chóru nauczyciel - Eugeniusz Opyd. Konsultantem układów tanecznych i choreografem zespołu był znany i ceniony na Dolnym Śląsku Józef Bąkowski.  W latach 80-tych współpracował z zespołem znany w województwie instruktor muzyki Marian Rudnicki.
        Przez zespół przewinęło się 156 członków /70 zespół taneczny, 60 zespół śpiewaczy, 26 kapela/.  Zespół dał ponad 300 koncertów. W repertuarze zespołu jest ponad 150 pieśni ludowych z regionów: dolnośląskiego, śląskiego, nowosądeckiego, krakowskiego, rzeszowskiego. Zespół tańczył: poloneza, jedlinioka,  krakowiaka, kujawiaka, polkę, mazura i zbójnickiego. Opracował suitę dolnośląską i rzeszowską. Kultywował tradycje i obrzędy ludowe opracowując: "Kiszenie Kapusty", "Noc Kupały", "Zapusty", "Odczynianie Uroków", "Podstrzyżyny Grzesia", "Dożynki", "Wesele Dolnośląskie". Wielokrotnie nagradzany w wojewódzkim turnieju "Kolorowe Wsie".
      Od 1976-1992 r. oraz od 2010 r. Muzykująca Rodzina Opydów-stanowiąca trzon zespołu, uczestniczyła we wszystkich Ogólnopolskich, obecnie Międzynarodowych Spotkaniach Muzykujących Rodzin we Wrocławiu.
       Prowadząc swoją bogatą działalność w ówczesnym Klubie Prasy i Książki "Ruch", który uzyskał w latach 1976-1986 trzykrotnie trzy puchary przechodnie za I miejsce oraz "Grand Prix" w 1987 r. w wojewódzkim współzawodnictwie "LIGA KLUBÓW" a następnie uzyskał na szczeblu centralnym miano "Złotego Klubu RSW" w 1988 r.
       Staraniem zespołu rozbudowano placówkę pod jego potrzeby. W roku 1980 powołano społecznie prowadzony Wiejski Ośrodek Kultury. Społeczną Radę Klubu wyróżniono w 1981 r. DYPLOMEM HONOROWYM MINISTRA KULTURY I SZTUKI "ZA OSIĄGNIĘCIA W UPOWSZECHNIANIU KULTURY".
   Zespół uświetniał imprezy wiejskie, był oklaskiwany i nagradzany na imprezach gminnych, wojewódzkich - Święto Kwiatów i Dni Wrocławia, ponadregionalnych i krajowych - czterokrotnie młodzież z zespółu tanecznego i kapela uczestniczyła w Konfrontacjach Ruchu Artystycznego Młodzieży w Myślcu k/Nowego Sącza oraz Centralnym Święcie Młodości w Kielcach i Centralnej Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej we Wrocławiu.
     W Warzęgowie goszczono zespoł z Zaporoża oraz polonijne z Francji i Kanady.        Wyróżnieniem były koncerty za granicą na Węgrzech i w Dreźnie, oraz nagrania radiowe i telewizyjne. Muzykująca Rodzina Opydów wraz z innymi rodzinami była w Watykanie.  Szczegolnym wyróżnieniem  był koncert na "Estradzie Gnojnej" przed Zamkiem Królewskim w Warszawie w 1987 r, oraz pobyt w Czechosłowacji
i Austrii.
       W 1990 r. został odznaczony Złotą Zbiorową Odznaką "ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA WROCŁAWSKIEGO I MIASTA WROCŁAWIA".
       Od 1991 r. pomimo likwidacji klubu przez RSW, placówka została bardzo wielkim wysiłkiem uchroniona jako przykładowy w kraju Dom Kultury Rodzinnej. Niestety, mimo odniesionego sukcesu władze samorządowe podjęły działania likwidacyjne, a zespół pozbawiono siedziby nakazem eksmisji. Kuriozalne okazało się zabieranie strojów członkom zespołu 6 nakazami prokuratorskimi, oraz prowadzenie 3 spraw prokuratorskich i 3 spraw sądowych.  W wyniku tych działań zespół pozbawiono możliwości oficjalnego działania, mimo tego funcjonował on nadal.
    W 1996 r. postępowania prokuratorskie okazały się bezpodstawne. Sprawy sądowe zakończyły się pomyślnie dla zespołu. Ponieważ nadal nie było sprzyjającej atmosfery i warunków do jego działalności zespół działał formalnie do 1998 r.
    Później członkowie zespołu kontynuowali śpiew i muzykę ludową na imprezach i spotkaniach rodzinnych.  Repertuar zespołu przetrwał i mogły poznać go następne pokolenia. Dzięki potajemnemu  ukryciu przez 6 lat:  8 par strojów dolnośląskich, krakowskich, 10 par śląskich, 8 męskich rzeszowskich i góralskich , 1 łowickiego oraz instrumentów, części sprzętu klubowego i pamiątek przed policją; obecnie może to wszystko nadal służyć zespołowi "Warzęgowianie".  Po innych skomunalizowanych prawnie przedmiotach, meblach, zestawie wystawienniczym, kronikach klubu, zabytkach kultury ludowej i instrumencie nie ma śladu.

        Pod koniec 2009 r. na wiadomość o organizowanych w Oławie I Europejskich Spotkaniach Muzykujących Rodzin, Muzykująca Rodzina Opydów, rozpoczęła próby i przygotowała program, aby wziąć udział w spotkaniach.
        Kontakt z innymi rodzinami oraz atmosfera spotkań zmobilizowała członków rodziny do odbudowania zespołu tanecznego z inicjatywy Józefy Madery i Grzegorza Kmiecia - byłych tancerzy zespołu, oraz kapeli w czym pomógł Aleksander Tkaczyk-emerytowany nauczyciel z Wołowa, ucząc młodzież gry na skrzypcach. Zespół zmienił nazwę na Dolnośląski Zespół Folklorystyczny "Warzęgowianie". Próby odbywały się w mieszkaniu prywatnym Eugeniusza Opyda. Pod koniec 2012 r. użyczył on nieodpłatnie lokal  STOWARZYSZENIU NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO "Warzęgowianie", który jest siedzibą zespołu.
     Zespół jest wielopokoleniowy /obecnie członkami są 4 pokolenia/ składa się z kapeli, zespołu tanecznego, grupy śpiewaczej i dziecięcej - "Małe Warzęgowo"
      W marcu 2010 r. przygotowano program z pieśniami i odtworzonymi tańcami dolnośląskimi, który na II Festiwalu Piosenki Ludowej i Biesiadnej
w Wyszęcicach otrzymał I nagrodę, a na XIV Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej w Kamieniu Pomorskim zdobył II nagrodę.
    Zespół "Warzęgowianie" przygotował 40-to minutowy program i wystąpił na Święcie Karpia we Wrzosach oraz Dożynkach Gminnych w Ratajach, uzyskując pomoc Burmistrza Miasta i Gminy w Wołowie.
     Następnie zdobył nagrodę Stowarzyszenia Inicjatyw Polanica Zdrój
w Finale XI Międzynarodowego Festiwalu "Tęcza Polska" w Polanicy Zdroju, wystąpił na Dniach Seniora w Lubiążu i Wołowie, dokonał nagrań radiowych.

      W 2011 r. zaczął działać pod patronatem Wołowskiego Ośrodka Kultury, wystąpił w Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Wołowie. Na X Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Szopek Bożonarodzeniowych w Wińsku zdobył I nagrodę.
W finale edycji zimowej Listy Przebojów Ludowych Polskiego Radia Wrocław uzyskał III miejsce.
      W maju na zaproszenie niemieckiego partnerskiego samorządu – Powiatu Harburg wziął udział w Regionalnym Festiwalu Zespołów Ludowych w Winsen
w Dolnej Saksonii. Do kapeli dołączyli wspaniali klarneciści Waldemar i Witold Fedorczakowie.
        Na I Spotkaniach ze Współczesną Kulturą Ludową "Swojskie Granie"
w Leśnej zdobył II nagrodę i "Srebrny Moździeż" , koncertował na Dniach Wołowa, wziął udział w VII Ogólnopolskich Prezentacjach Artystycznych Zespołów Śpiewaczych i Kapel "Podarunek Królowej Jezior" w Wałczu. Na XIX Ogólnopolskim Festiwalu Grup Śpiewaczych "Ziemia i Pieśń" taniec "Kozira" został wyróżniony prezentacją w koncercie laureatów. Zespół wziął udział w III Festiwalu Piosenki Ludowej i Biesiadnej w Wyszęcicach. W III Ludowych Lądeckich Zdrojach zdobył puchar Nadleśniczego w Lądku Zdroju.
     Uczestniczył w warsztatach w Domu Kultury Świnoujście-Warszów, dając koncert w Warszowie i na Pikniku Kantry w Karsiborze.
Wziął udział w I Powiatowym Przeglądzie Zespołów Ludowych w Mojęcicach oraz w Święcie Plonów i Winobrania w Wińsku.
Z dużym powodzeniem brał udział w "Babiogórskiej Jesieni" w Zawoi k/ Makowa Podhalańskiego i IV Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska w Operze Wrocławskiej oraz Samorządowym Spotkaniu Opłatkowym we Wrzosach.
      Uwieńczeniem dorobku jest wydanie płyty z utworami prezentowanymi w radio i w Operze Wrocławskiej.

         W 2012 r. wystąpił na Pikniku Folkowym w WOK i XI Przeglądzie
w Wojsławicach.
Na II Festiwalu "Swojskie Granie i Śpiewanie" w Leśnej, otrzymał Nagrodę Specjalną, a na VII Festiwalu "Śpiewająca Wieś" w Piotrowicach zdobył wyróżnienie.
    Wziął udział w IV Festiwalu Piosenki Ludowej i Biesiadnej w Wyszęcicach oraz Muzycznym Pastwisku u Państwa A i T Grobelnych w Pełczynie i II Przeglądzie Zespołów Ludowych w Mojęcicach.
        W dniach 3-8.08.2012 r. przebywał na zaproszenie Parafii Łopatyńskiej na Ukrainie na trasie Lwów-Łopatyn-Poczajów-Krzemieniec-Rudki-Sambor, uczestnicząc w poświęceniu dzwonów z udziałem metropolity Lwowskiego arcybiskupa Mieczyslawa Mokrzyckiego.
     Wystapił na Festynie w Pełczynie i uczestniczył w Międzynarodowych Spotkaniach Muzykujących Rodzin we Wrocławiu na Biesiadzie Rodzinnej w "Barce Tumskiej" i finale w Filharmonii Wrocławskiej.

       W 2013 r.  został laureatem plebiscytu gazety "Kurier Gmin" zajmując I miejsce jako Najpopularniejszy Zespół 2012 roku Gminy Wołów w I Gali Kultury i Sportu.
       Zespół odrestaurował stroje góralskie i wystąpił z nowym programem nowosądeckim i podhalańskim z okazji Dnia Kobiet w Lubiążu.
        Dzieci z zespołu "Warzęgowianie" wzięły udział w "Jarmarku Wielkanocnym" zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Warzęgowie i tak powastało "Małe Warzęgowo".        
    "Małe Warzęgowo" oraz "Warzęgowianie" wzięli udział w III Dolnośląskim Przeglądzie Zespołów Ludowych w Mojęcicach oraz w II Festiwalu Twórczości Ludowej "Region w kulturę ubrany" W Budziszowie Małym.
      W XXI Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Śpiewaczych "Ziemia i Pieśń" w Szprotawie zespół wystąpił w nowych strojach dolnośląskich sfinansowanych przez Urzęd Gminy w Wołowie i Urzęd Marszałkowski. W  festiwalu dzieci zostały laureatem zdobywając nagrodę specjalną.
             Z dużym powodzeniem zespół wziął udział w XXXVI Międzynarodowym Jarmarku Folkloru w Węgorzewie, na Festynie Parafialnym w Głębowicach i Smogorzowie, oraz w Wieczorze Kawalerskim we Wrzosach.

 

       W dniach 24-28.08.2013 r. "Warzęgowianie" wraz z Zespołem Kameralnym z Wrocławia, przebywali na koncertach na Litwie odwiedzająć  Wilno, Troki, Mejszagołę i Druskienniki.
       W sierpniu 2013 r. zespół wziął udział w dożynkach gminnych w Węgrzcach, a we wrześniu w dożynkach gminnych w Uskorze Wielkim, oraz tak jak przed 35 laty powitał Generała Mirosława Hermaszewskiego, jedynego polskiego kosmonautę przed Ratuszem Wołowskim w rocznicę obchodów.
       Józefa Madera-prowadząca zespól taneczny w dniach 3-5.11.2013 r. uczestniczyła w XXXVII Ogólnopolskich Warsztatach dla Instruktorów i Tancerzy w Murzasichlach k/Zakopanego.
     W dniach 13-15.12.2013 r. "Warzęgowianie" z rodziną Opydów wzięli udział
w Międzynarodowych Spotkaniach Muzykujących Rodzin we Wrocławiu-Pieszycach.

      Rok 2014 "Warzęgowianie" zainaugurowali koncertem z okazji Dnia Babci i Dziadka w Starym Wołowie.    
          10 maja zorganizowano obchody 40-lecia zespołu "Warzęgowianie", które uświetniła kapela "Swaty" z Koszalina oraz zespół "ETNOVO" z Trzebnicy. Przybyły także zaprzyjaźnione zespoły "Malwy" z Kuraszkowa, "Mojęcice" i "Głębowiczanie", a także władze wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz osoby i goście zaprzyjaźnieni z zespołem.
    Zespół "Warzęgowianie" otrzymał odznakę ministerialną "ZA ZASŁUGI DLA KULTURY POLSKIEJ", którą wręczył Starosta Wołowski Marek Gajos.
        Zespół wziął udział w IV Dolnośląskim Przeglądzie Zespołów Ludowych w Mojęcicach, oraz wystąpił w koncercie charytatywnym w parku WOK w Wołowie. "Małe Warzęgowo" wzięło udział w koncercie z okazji Dnia Dziecka w Pełczynie.
         31.05.2014 r. uczestniczył w 35-leciu zespołu "Mojęcice"
          14.06.2014 r. wziął udział w biesiadzie w Mojęcicach
         17.07.2014 r. w sali Kolumnowej UW we Wrocławiu zespół otrzymał Srebrną Honorową Odznakę "ZASŁUŻONY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO" z rąk Przewodniczącej Sejmiku oraz Marszałka Dolnośląskiego. 
         W dniach 25-27.07.2014 r. rodzina Opydów wzięła udział w XXIII Miedzynarodowych Spotkaniach Muzykujących Rodzin w Dobromierzu-Wrocławiu dając 8 koncertów.
        20.09.2014 r. wziął udział w VII Przeglądzie Zespołów Ludowych o Puchar Prezydenta Lubina.
        8.10.2014 r. Muzykująca Rodzina w Stobnie pożegnała ojca dyrektora Bronisława Pałysa-współorganizatora spotkań .
       11.10.2014 r. zespół uczestniczył w 25 rocznicy zaślubin Ani i Andrzeja Grobelnych.
       18.10.2014 r. uczestniczył w 50-leciu zespołu śpiewaczego "Malwy" z Kuraszkowa.
       26.10.2014 r. wziął udział w Dniach Tańca Ludowego w Górze Śląskiej.

 Materiał z XIX Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej w Kamieniu Pomorskim.

 

 http://wolow.pl/825/zespol-folklorystyczny-warzegowianie-najlepszy/

Materiał z XIX Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej w Kamieniu Pomorskim. http://wolow.pl/825
<< Powrót Licza odwiedzin: 1404402 Ostatnia aktualizacja: 2024-07-18