Dolnośląskie Folkowo i Ludowo

 Początki domanickiego zespołu sięgają lat trzydziestych XX wieku. Jego twórcami byli miejscowi nauczyciele Jan i Maria Uziębło. Przez lata prowadzili działalność przygotowawczą, aby w 1946 roku założyć Zespół Regionalny Ziemi Podlaskiej,

a dziesięć lat później orkiestry.

Jednak już w 1931 udało im się utworzyć zespół artystyczny. Zespół ten występował przed lokalną ludnością z okazji miejscowych świąt np. odpustów czy dożynek.

Niektóre z wystawianych wtedy sztuk to:

Diabeł i kominiarzKomornik swatem oraz Poseł i kominiarz.

Zespół przetrwał lata II Wojny Światowej, a po jej zakończeniu Maria Uziębło jeszcze bardziej angażowała się w szerzenie działanie artystyczne.

Pewnego dnia zrodziła się myśl, aby utworzyć zespół taneczny. Zorganizowano zebranie dla zainteresowanych. Do nowotworzonego zespołu zapisało się początkowo 52 osoby. Pierwsze lata pracy były bardzo trudne. Nie było strojów i instrumentów. Mimo tych trudności pierwszy zespołu odbył się na Wielkanoc 1946r.

W zespole były osoby w wieku od 7 do 74 lat. W 1949 roku zespół zajął pierwsze miejsce na ogólnopolskich eliminacjach w Pruszkowie. Rok 1952 przyniósł zmianę nawy zespołu. Od tej pory nazywał się:

Zespół Pieśni i Tańca ,,Trzy pokolenia’’ w Domanicach.

Nazwa wzięła się od struktury zespołu, który obejmował osoby z trzech różnych pokoleń.

Dnia 10 listopada 1956 roku został zorganizowany przy Trzech Pokoleniach zespół muzyczny. Instrumenty zostały otrzymane z Kuratorium Szkolnego.

Zespoły zgrały się razem i zajmowały w całej Polsce pierwsze miejsca. Liczne odznaczenia, medale i dyplomy to zasługa długotrwałych przygotowań i prób.

14 listopada 1971r. zmarła założycielka Trzech Pokoleń – Maria Uziębło.

Do Domanic nadeszło wiele telegramów z kondolencjami, a wojewódzka gazeta zamieściła nekrolog i wspomnienia o zasłużonej dla Domanic osobie.

Po śmierci Marii Uziębło na czele zespołu stanęła Janina Woźniak.

Chociaż z zespołu odchodziły tak znaczące osoby, to Trzy Pokolenia nie traciły swojej świetności. Wiosną 1989 r. zespół liczył aż 100 osób. Zespół znany i lubiany w całej Polsce zakończył swą działalność, wraz z zakończeniem pracy założycieli zespołu.

<< Powrót Licza odwiedzin: 1404469 Ostatnia aktualizacja: 2024-07-18