Dolnośląskie Folkowo i Ludowo

 Zespół ‚ Sąsiadeczki  powstał‚ w roku 2004 i cały czas działa jako zespół‚ trzypokoleniowy.  Oprócz wspólnego  śpiewu najważniejszym zadaniem jest poznawanie i przekazywanie młodszemu pokoleniu wiedzy o tradycjach i obyczajach ludowych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że dzieci z zespołu uczą… się™ w szkole muzycznej w Oleśnicy a ostatnio zaczęły  towarzyszyć‡ zespołowi  grając na instrumentach (skrzypce, klarnet, flet, saksofon). Pozwala to na zwiększenie  atrakcyjności występów, do których zespół‚ stara Się™ solidnie  przygotować‡.

Repertuar Sąsiadeczek to przede wszystkim piosenki ludowe z różnych regionów kraju, ale także wiele piosenek biesiadnych, patriotycznych i duży zakres pieśni  kościelnych.

Zespół‚ chętnie uczestniczy w dolnośląskich konkursach i przeglądach zespołów ludowych a także w wielu imprezach regionalnych.

Sąsiadeczki dwukrotnie prezentowały się™ w radiowej  liście przebojów ludowych, brały udział‚ w programie telewizyjnym ,,Na ludową nutę,  a także  występowały podczas VII Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska w Operze Wrocławskiej.

Zespół‚ działa pod patronatem Gminnego Centrum Kultury w Dobroszycach, dzięki  któremu w roku 2014 nagrał‚ płytę™ z piosenkami  ludowymi.

Zespołem kieruje Maria Wala, opiekunem muzycznym jest Piotr Wala..

<< Powrót Licza odwiedzin: 1404479 Ostatnia aktualizacja: 2024-07-18