Dolnośląskie Folkowo i Ludowo

 Zespół Folklorystyczny „Milikowianki z Kapelą”

Zespół folklorystyczny ,,Milikowianki z Kapelą" z Milikowa powstał w 1983 roku, przy Kole Gospodyń Wiejskich w Milikowie. Założycielką tego zespołu jest pani Anna Rosa. W początkowej fazie zespół składał się z 18 osób i występował zazwyczaj na terenie Gminy Nowogrodziec. Obecnie zespół liczy 14 osób w tym 4 osoby grające w kapeli.

W swoim repertuarze posiadają pieśni wojskowe, obrzędowe, pogrzebowe, miłosne, zalotne, pieśni wielkanocne, bożonarodzeniowe, kolędy, pieśni małomiasteczkowe, dożynkowe, weselne, żniwne, świętojańskie, legionowe i pieśni patriotyczne.

Pielęgnują dawną tradycję i przekazują ją innym, chronią dawne pieśni i repertuar przed zapomnieniem. Podczas konkursów angażują się osobiście w docieraniu do źródeł tradycji przygotowując dawne potrawy, wypieki zachowując recepturę oraz formę jego podania zgodną 
z przekazem pokoleniowym. Podczas prezentacji występują w dawnych codziennych 
i odświętnych strojach.

Zespół w 2013 roku obchodził 30-lecie swojej działalności. Jego długoletnia działalność zasługuje na uznanie, gdyż ich zaangażowanie, poświęcany czas na krzewienie i utrwalanie kultury ludowej, którą cechuje trwałość i związek ze środowiskiem a także przekazywanie jej w bezpośrednich kontaktach w obrębie rodziny, społeczności wiejskiej, parafii i regionie.

Kultywowanie tradycji ludowych zauważył i docenił również Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Bogdan Zdrojewski, który przyznał odznaczenia „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”Odznaczenia zostały wręczone przez Burmistrza Nowogrodźca trzem członkom zespołu.

Próby odbywają się raz w tygodniu we wtorki w Wiejskim Domu Kultury w Milikowie w godzinach od 17.00 do 20.00.

Kierownik zespołu - p. Stanisława Oleksy

Kierownik Kapeli – p. Edward Gorczyca

 

Kontakt i warunki występów:

Gminne Centrum Kultury i Sportu

w Nowogrodźcu

ul. Lubańska 42a

59-730 Nowogrodziec

telefon: 0 519-181-112 lub 75/731 63 98       

e-mail: a.kleszczynska@nowogrodziec.pl

     

Najważniejsze występy, osiągnięcia:

- II, III nagroda oraz dyplom laureata podczas XXII i XXVII Ogólnopolskim Festiwalu Kapel

   i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą,

- I, II, III nagroda oraz wyróżnienie podczas „Spotkań Folklorystycznych” organizowanych w Jeleniej

Górze w latach 1988 – 2003,

- II i III nagroda oraz dyplom uczestnictwa podczas „Przeglądu Pieśni Małomiasteczkowych”

organizowanych w Świerzawie w latach 1987 – 1996,

- dyplom uczestnictwa w „Międzywojewódzkich Spotkaniach Grup Śpiewaczych” organizowanych

w Szprotawie w latach 1997 – 1998,

- I, II, III nagrody, tytuł laureata oraz nagroda Złoty Smak podczas konkursów tradycji „Mała

Wielkanoc” organizowanych w latach 1993 – 2012 na terenie dolnego śląska,

- I, II, III miejsca w kategorii „Pieśni Kolędowych, Stołów Wigilijnych oraz widowisko” podczas

Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Śpiewaczych” organizowanych w latach 1995 – 2008

w Bogatyni i Russowie,

- II i III miejsca podczas „Spotkań z Tradycją – Dożynki we Dworze” organizowanych w latach

2007 – 2010 w Łomnicy,

- dyplom uczestnictwa w „Krajowych Targach Kultury” organizowanych w Wołowie,

- wyróżnienie w „Krajowym Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych” organizowanych

   w Kielcach w 1995r.,

- I, II i III nagrody w konkursie na „Tradycyjne wypieki Chlebowe” organizowane w latach 
1996 – 2013 na terenie dolnośląskim,

- nagroda specjalna od Radia Zachód S.A.,

- nagrody i wyróżnienia podczas Festiwalami, Spotkań i festynów organizowanych na terenie powiatu

Lubańskiego i Bolesławieckiego,

- III nagroda za „Znaki Tożsamości” na Europejskich Dniach Dziedzictwa „Od Ojcowizny do

Ojczyzny” w 2008r.,

- nagroda za Promocję Nowogrodźca oraz tytuł laureata w kategorii Kultura w 2008r.,

- udział w 38 Światowym Kongresie Rolników IFAP Warszawa 2008r.,

- uczestnictwo w Dolnośląskim Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska w 2009r.,

<< Powrót Licza odwiedzin: 1404371 Ostatnia aktualizacja: 2024-07-18