Dolnośląskie Folkowo i Ludowo

 KGW Wiadrów – Koło Gospodyń Wiejskich                               w Wiadrowie: „Działalność kulturalna i społeczno-edukacyjna oraz rozrywkowa na wsi”

 

Wiadrów jest to niewielka miejscowość w województwie dolnośląskim (powiat jaworski, gmina Paszowice), która leży między dwoma miasteczkami: Jaworem a Bolkowem. Miejscowość należy do Pogórza Kaczawskiego i leży w zasięgu Krainy Wygasłych Wulkanów oraz Parku Krajobrazowego Chełmy.

 

Koło Gospodyń Wiejskich (KGW) w Wiadrowie powstało w 1953 r. Jego założycielką                 i zarazem pierwszą przewodniczącą była śp. Maria Ślęczka. Z biegiem lat działalności przewodniczące zmieniały się, a były nimi: śp. Maria Giemza, Krystyna Jakimowicz, śp. Zofia Daszek, śp. Bronisława Krząstek. W 1980 roku rolę przewodniczącej objęła Józefa Jakimowicz, która pełniła tę funkcję nieprzerwalnie do 2010 r. Pani Jakimowicz nadal wspomaga w miarę swoich sił nasze KGW. Właśnie w 2010 roku KGW Wiadrów zyskało nową zarządzającą - Urszulę Majkut. W czerwcu 2015 r. podczas Walnego zebrania KGW została wybrana na kolejną kadencję.

 

Obecnie KGW Wiadrów liczy 32 osoby (29 pań oraz 3 panów). Głównym celem koła                   od początku była pomoc najuboższym mieszkańcom miejscowości. W 1977 r. powstała żeńska drużyna piłkarska, która rozgrywała mecze na terenie gminy przy okazji różnych imprez (festyny, dożynki itp.). Panie doskonale radziły sobie w tej sekcji, ich przeciwnikami                     w meczach byli oczywiście panowie. Zdarzały się sukcesy i wygrane, ale i czasem przegrane - jak to w sporcie bywa. Niestety ta sekcja nie przetrwała do dziś. W ostatnim czasie myśleliśmy aby reaktywować taką żeńską drużynę piłkarską, która grała by mecze podczas imprez plenerowych.

 

Koło zrzeszone jest w Regionalnym Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych                w Legnicy. Od 2010 r. obowiązki przewodniczącej KGW sprawuje Urszula Majkut, która swoje działania skupia na kulturze, folklorze, kulinariach a nawet rozrywce                    i edukacji. KGW Wiadrów pod przewodnictwem Urszuli Majkut bierze czynny udział                 w różnych imprezach i konkursach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i nawet krajowych. Ponadto uczestniczy w prezentacjach tradycyjnych stołów wielkanocnych                      i bożonarodzeniowych. Uczestniczy w Dożynkach wiejskich, gminnych i powiatowych, przygotowuje co roku wieniec dożynkowy. Wszystko to, aby kultywować dziedzictwo regionalne i tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie. Koło Gospodyń Wiejskich w Wiadrowie przynależy do Ogólnopolskiego Portalu Społecznościowego dla Kół Gospodyń Wiejskich – www.mojeKGW.pl dzięki czemu otrzymali specjalny CERTYFIKAT członkostwa. W 2015 r. od portalu mojeKGW.pl otrzymali już także złoty kłos  za rejestrację wszystkich członków w portalu mojeKGW.pl (jako jedyne KGW z okręgu legnickiego) oraz tytuł Koło tradycyjne i nowoczesne za promowanie działań koła za pomocą tradycyjnych form (kronika, prasa itp.) oraz przy pomocy nowoczesnych technologii i mediów internetowych (portal, strona internetowa, facebook.com, instagram, Kobiety na wsi, Witryna Wiejska i inne strony). KGW bierze również udział w warsztatach tematycznych, konferencjach (głównie we Wrocławiu), spotkaniach, szkoleniach czy wyjazdach studyjnych.

 

KGW współpracuje z Radą Sołecką Wiadrowa, Sołtysem, Urzędem Gminy Paszowice, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Paszowicach, LGD Partnerstwo Kaczawskie, Grupą Odnowy Wsi Wiadrów, Ochotniczą Strażą Pożarną w Wiadrowie, Radą Parafialną, Publicznym Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego  w Wiadrowie, Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, LKS „NYSA WIADRÓW”, Jaworskim Ośrodkiem Kultury, Urzędem Gminy Dobromierz, Urzędem Gminy Wądroże Wielkie itp.                          oraz okolicznymi sołectwami i innymi Kołami Gospodyń Wiejskich.  Koło wspierają doradcy z DODR Wrocław (Oddział Jawor) - wcześniej Ilona Trzyna a obecnie Katarzyna Wojciechowska.

 

KGW prowadzi kronikę, która odzwierciedla działalność koła od początku jego istnienia. Organizowane są także wycieczki (w 2013 r. wycieczkę do Ogrodu Botaniczno - Dendrologicznego ARBORETUM w Wojsławicach – Rododendrony i wrzosowate, w 2014 r. wycieczka do Pragi, a w 2015 r. ponownie wycieczka do Ogrodu Botaniczno - Dendrologicznego ARBORETUM w Wojsławicach – Rododendrony i wrzosowate                              i do Opactwa Cystersów w Henrykowie. W 2016 r. wycieczka do Ogrodu Botaniczno - Dendrologicznego ARBORETUM w Wojsławicach – Liliowce).

 

Integracja i działalność kulturalna i społeczno-edukacyjna                  

          KGW Wiadrów chce integrować mieszkańców Wiadrowa, aby tradycja kultury, folkloru i regionalnej kuchni nigdy nie zaginęła. Z jego inicjatywy (przy wsparciu innych osób) organizowane przez koło w Wiadrowie różne warsztaty tematyczne (plastyczne, rękodzielnicze, kulinarne, kosmetyczne i inne) dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Poza tym koło planuje w najbliższej przyszłości organizację jeszcze większej ilości warsztatów (florystycznych, rękodzielniczych, kulinarnych, wokalnych, tanecznych, wyplatania                       z wikliny, itp.). Wszystko po to aby rozwijać wśród lokalnej społeczności ich talenty  i pasje     i aby wolny czas spędzany był na miłych zajęciach i spotkaniach. Stara się także, aby co roku odbyła się jedna lub dwie wycieczki integracyjne. Z inicjatywy KGW Wiadrów w Wiadrowie przywrócono organizację Mikołajek dla dzieci, przedstawienia w formie Jasełek Bożonarodzeniowych oraz przygotowywanie przez KGW Wiadrów tradycyjnej Palmy Wielkanocnej, która podczas Świąt Wielkanocnych ozdabia Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wiadrowie. Wszystkie działania udają się dzięki życzliwości i pomocy innych osób (innych członków KGW, mieszkańców wsi i innych), którzy chętnie współpracują przy organizacji wszelkiego rodzaju imprez.

KGW Wiadrów pisze także projekty o dofinansowanie w formie grantów i można powiedzieć, że już mają w tym wprawę. Nie zawsze się udaje ale trzeba pisać regularnie.

 

Diamentowy Jubileusz KGW Wiadrów

KGW Wiadrów obchodziło także swoje 60-lecie i to z wielką fetą. Impreza odbyła się                   6 lipca 2013 r. w świetlicy wiejskiej. Zebrało się bardzo dużo osób nie tylko z Wiadrowa, ale i  z okolicznych miejscowości. Wśród zaproszonych gości byli: Wójt gminy Paszowice Sebastian Oszczęda, Dyrektor GOK w Paszowicach Małgorzata Świderska, Sołtys wsi Piotr Chruściel z dziewczyną, Bronisław Chruściel, Ilona Trzyna z Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Józefa Jakimowicz z mężem, państwo Mirosław                                             i Krystyna Chałupka, Andrzej i Teresa Niedźwiedź, Maciej Suchorzewski z małżonką, Janina Miller z mężem, dyrektor Gimnazjum Adam Kijak, zespół „Kukułeczki”                                           z Pogwizdowa. Były przemowy, odznaczenia. gratulacje oraz dużo dobrej zabawy, występów artystycznych, kulinarnych smakołyków i domowych ciast oraz zabawa taneczna i konkursy.

 

Działalność artystyczna

Przy KGW Wiadrów działa od 1984 r. zespół folklorystyczny „Wiadrowianie” (wcześniejsza nazwa „Gosposie” z Wiadrowa). W 2013 r. powstał przy KGW Wiadrów KABARET GWIAZD KGW im. Hanki Bielickiej pod opieką Łucji Niedźwieckiej. Poza tym od 2015 r. działają przy KGW Wiadrów dwie sekcje:

- sekcja kabaretowo – teatralna dla starszej młodzieży i dorosłych pod opieką Urszuli Majkut, Dariusza Trybuły i Ewy Brzostowskiej. Wszystko dla mieszkańców Wiadrowa! Właśnie przy tej sekcji powstał KABARET „0-99”;

- sekcja muzyczno - teatralna dla dzieci i młodzieży pod opieka Elżbiety Kusyk        i Urszuli Majkut przy wsparciu Dariusza Trybuły – przy niej powstała grupa dziecięca "SMERFETKI" z Wiadrowa.

 

 

KGW Wiadrów w prasie i mediach internetowych

 

W ostatnim czasie o KGW Wiadrów i grupach działających przy kole przeczytać można było w prasie ogólnopolskiej (w 4 kwartalnikach), tj.:

- MK - Magazyn Kobiecy (ogólnopolski kwartalnik) - (artykuł dzięki współpracy redaktor Ewy Wiśniewskiej z Dariuszem Trybułą i Urszulą Majkut);

- KULTURA WSI (ogólnopolski kwartalnik popularnonaukowy) (artykuł powstał dzięki zaproszeniu przez Urszulę Majkut przedstawiciela redakcji Pani Aleksandry Szymańskiej, która przyjechała do Wiadrowa w grudniu 2015 r.                 i zrobiła materiał do numeru styczeń 2016 r.);

- GAZETA SOŁECKA (ogólnopolski kwartalnik) – (artykuł powstał dzięki współpracy redakcji z Dariuszem Trybułą i ukazał się w numerze Luty/2016 r.);

- mojeKGW (ogólnopolski kwartalnik) – (artykuł powstał dzięki współpracy      redaktor naczelnej Ewy Łusiak z Dariuszem Trybułą i ukazał się w numerze Marzec – nr. 1/2016).

 

Również w mediach internetowych można poczytać na temat KGW Wiadrów i grupach działających przy kole. Oto kilka stron:

 

- WIEŚCI DLA DOMU - http://www.wiescidladomu.pl/

- WIEŚCI ROLNICZE – http://www.wiescirolnicze.pl/

- ZAŻYJ KULTURY – http://zazyjkultury.pl/

- eWIOSKA – http://www.ewioska.pl/

- MOJE KGW – http://www.mojekgw.pl/

- KOBIETY NA WSI –  http://kobietynawsi.pl/

- WITRYNA WIEJSKA - http://witrynawiejska.org.pl/

- DOLNOŚLĄSKIE FOLKOWO I LUDOWO - http://dolfil.pl/

 

 

KGW Wiadrów planuje jeszcze wiele ciekawych działań i projektów oraz organizację warsztatów, spotkań, rozwój grup i zespołów artystycznych, które działają przy kole oraz promowanie swojego rękodzieła. O wszystkich działaniach KGW oraz zdjęcia z imprez i innych akcji i wydarzeń pisze                 i zamieszcza na swoich stronach w Internecie (www.kgwwiadrow.blox.pl oraz na fan page KGW Wiadrów na portalu www.facebook.com).

 

 

 

 

 

KONTAKT:

Strona internetowa: www.kgwwiadrow.blox.pl

facebook.com: https://www.facebook.com/KGWWiadrowKoloGospodynwiejskichwWiadrowie/

 

W sprawach KGW, ofert i innych prosimy o kontakt e-mailowy:

 

e-mail: kgwwiadrow.blox@gazeta.pl

lub

korespondencyjny:                   

 

KGW Wiadrów – Koło Gospodyń Wiejskich w Wiadrowie

Przewodnicząca Urszula Majkut

Wiadrów 24 A

59-411 Paszowice

Woj. dolnośląskie

 

 

Przewodnicząca KGW Wiadrów – Urszula Majkut           

·       E-mail: Urszula-majkut@wp.pl

·       Tel.  696 743 757

 

Zastępca  - Łucja Niedźwiecka

 

Skarbnik  -Małgorzata Rudy

Sekretarz – Ewa Brzostowska

·       Tel. 691 065 241

 

Kronikarz – Magdalena Sordyl            

 

Redaktor kółkowy – Dariusz Trybuła

·       E-mail: dariusz.trybula_mistero@interia.pl

·       Tel.: 721 829 282 

 

Grupa dziecięca "SMERFETKI" z Wiadrowa - działająca przy KGW Wiadrów – Kole Gospodyń Wiejskich                     w Wiadrowie!

 

Przy powstałej przy KGW Wiadrów sekcji muzyczno - teatralnej dla dzieci                       i młodzieży pod opieka Elżbiety Kusyk i Urszuli Majkut przy wsparciu Dariusza Trybuły powstała grupa dziecięca "SMERFETKI" z Wiadrowa.

Grupa zrzesza dzieci (głównie dziewczynki z Wiadrowa), które pod opieką instruktorek przygotowują pokazy muzyczne, układy taneczne i teatralne scenki, a także pokazują innym swój wokal śpiewając piosenki znane                            i przerobione J. Grupa liczy, że będzie mogła się prezentować na lokalnych                                 i regionalnych imprezach o zasięgu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Liczą, że uda się w taki sposób jeszcze bardziej zintegrować dzieci                              z miejscowości aby wspólnie mogły działać i rozwijać swoje artystyczne talenty.

 

Mamy nadzieję, ze wkrótce kolejne dzieci dołączą do grupy i będzie ona coraz liczniejsza.  Możliwe, że uda się też zaangażować chłopców albo utworzyć osobną grupę dla nich. Pożyjemy zobaczymy! 

 

Grupa występowała już:

- Podczas Mikołajek w Wiadrowie,

- na Powiatowym Przeglądzie  Kolędniczym „Jaworskie Gody 2016”, gdzie zajęły 2 miejsce,

- 70-leciu OSP Gminy Paszowice w Wiadrowie (w dniu 5 czerwca 2016 r.).

 

Poza tym część dzieci z grupy występowała także w Jasełkach Bożonarodzeniowych w Wiadrowie, których reżyserem była Elżbieta Kusyk w dniu 17 stycznia 2016 r.

 

Zapraszamy na stronę fan page na facebook’u:

- www.facebook.com/GrupadzieciecaSmerfetkizWiadrowa/

Kontakt z grupą w sprawie występów:

 

Kontakt telefoniczny:

 

ELA Kusyk – nr. tel.: 504 935 614

Urszula Majkut – nr. tel.: 696 743 757

 

Lub:

e-mail: grupadziecieca.smerfetki_zwiadrowa@wp.pl

 

KABARET "0 - 99" - działający przy KGW Wiadrów - Kole Gospodyń Wiejskich w Wiadrowie

 

KABARET "0 - 99" - JaK To SiĘ ZaCzĘło? 

Jakiś czas temu zrodził się pomysł zorganizowania sekcji tematycznych i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych z naszej miejscowości Wiadrów, a które to sekcje działały by przy naszym KGW Wiadrów - Kole Gospodyń Wiejskich w Wiadrowie. Pod koniec września 2015 r. postanowiliśmy ruszyć w końcu do przodu z tymi projektami, które rozpoczęły działania w październiku 2015 r.

Dla trochę starszej młodzieży i dorosłych KGW Wiadrów przygotowało sekcję kabaretowo - teatralną pod opieką Urszuli Majkut, Dariusza Trybuły i Ewy Brzostowskiej. Wszystko dla mieszkańców Wiadrowa! Właśnie przy tej sekcji powstał KABARET "0 - 99" - działający przy naszym KGW Wiadrów.

<< Powrót Licza odwiedzin: 1377539 Ostatnia aktualizacja: 2024-04-22