Dolnośląskie Folkowo i Ludowo

Zespoły

TWORZENIE STROJÓW LUDOWYCH W ZESPOŁACH AMATORSKICH

Przez 30-ści lat obserwowałem tworzenie strojów ludowych na Dolnym Śląsku, wynikiem tych obserwacji jest wniosek, że nowo powstające zespoły wzorują się na strojach z innych regionów,  zapamiętanych z opisów lub zachowanych strojów.    

   Na Dolnym Śląsku zamieszkuje ludność z Kresów zachodnich i południowo-zachodnich, zespoły te swoje stroje powiązują z pochodzeniem i wzorami wschodnimi, wplatając motywy Polskie co tworzy różnorodność strojów, barw, stylów wykonania.

    Wiele zespołów przyjmuje stroje z wybranego regionu Polski, a inne wymyślają stroje powiązane z miejscem zamieszkania, wykorzystując barwy przyrody na danym terenie jak również opowieści i legendy związane z miejscowością w której powstał zespół. 

Należy przyjąć że te przenikania różnych kultur i strojów, tworzy nowy i barwny folklor na Dolnym Śląsku, zachowując elementy strojów z regionów z których pochodzi dana grupa etniczna.
     Myślę że nie należy narzucać zespołom i twórcom konieczności zachowywania tylko dawnych i orginalnych strojów, ograniczając w ten sposób postęp i rozwój młodej kultury ludowej Dolnego Śląska.   
 
Marian Zdybał
<< Powrót Licza odwiedzin: 1404410 Ostatnia aktualizacja: 2024-07-18