Dolnośląskie Folkowo i Ludowo

Zespoły

PO CO I DLACZEGO POWSTAJĄ ZESPOŁY LUDOWE ?!

W dobie internetu i telewizji  światowej, w Polsce postępuje od wielu lat zanik kultury ludowej w telewizij jest bardzo mało programów z folklorem i tradycjami ludowymi, większość utworów i piosenek jest wykonywana w języku angielskim lub niemieckim.
Osoby  w wieku senioralnym najczęściej nie znają  języków obcych,  zaś tęsknota do polskich piosenek kiedyś śpiewanych na co dzień przy różnych okazjach , przy pracy na polu, w domach, czy innych spotkaniach pozostała.
Dawniej w szkołach uczono piosenek i tańców ludowch, natomiast zmiany w zapisach prawa, edukacji, działalności amatorskiej, -  zmieniły pogląd ludzi młodych na temat kultury ludowej, która zanika z powodu zerowej wiedzy dzieci i młodzieży o polskich tradycjach, obyczjach, tańcach i piosenkach ludowych.
Dlatego Amatorskie Zespoły Ludowe działające przy  Kołach Gospodyń Wiejskich, Gminnych i Miejskich Domach Kultury starają się przekazywać tą wiedzę i chronić od zapomnienia, pomimo dużych trudności z utrzymaniem działalności zespołów  z powodu braku zainteresowania władz kulturą ludową.

               Zastanawiam się dlaczego kultura ludowa została zepchnięta na margines? Dlaczego ministrowie, posłowie, senatorzy i inne wladze nie zastanowią się jak uchronić kulturę ludową od zaginięcia ? Dlaczego kultura ludowa podlega pod ogólne przepisy kultury, a nie jest chroniona i nie podlega pod inne przepisy tak jak podłega ochrona zabytków czy ochrona przyrody? Kim lub czym będzie naród który nie zna swoich korzeni, nie zna swoich tradycji i obyczajów???  Te pytania zostawiam dla zainteresowanych.

 
 
Marian Zdybał
<< Powrót Licza odwiedzin: 1396462 Ostatnia aktualizacja: 2024-06-19