Dolnośląskie Folkowo i Ludowo

 Zespół Ludowy Lejwoda działa na terenie gminy Długołęka (pow. wrocławski). Powstał w 1982 r. przy Kole Gospodyń Wiejskich w Pasikurowicach. Zespół stale się rozwijał i w 1984 r. liczył 24 osoby. Wtedy też przyjął nazwę Lejwoda.

Od tego też roku zaczął czynnie brać udział w odbywających się w tamtym czasie cyklicznie Turniejach Gmin „Kolorowe Wsie”, reprezentując swoją okolicę. Zespół przez cały czas funkcjonowania szczególnie angażował się w życie społeczności lokalnej tj. wsi Pasikurowice. Obecnie ściśle współpracuje z Urzędem Gminy Długołęka przy organizacji wydarzeń: Dni Gminy Długołęka, Dożynki Gminy Długołęka, Dzień Seniora, Bale Seniora. Zespół współpracuje również z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddział w Długołęce. W ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Długołęce zespół wziął udział w programie „Otwieramy GOK na nowo Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne”.

Obecnie zespół Lejwoda liczy 17 członków i spotyka się raz w tygodniu. Wspólnie opracowują oni ludowe piosenki z różnych regionów Polski, a także własne, opiewające uroki wsi.

<< Powrót Licza odwiedzin: 1004013 Ostatnia aktualizacja: 2020-10-17Banner z prawej strony