Dolnośląskie Folkowo i Ludowo

Zespoły

SOŁTYS LIDER INICJATYW LOKALNYCH

 Ciekawy Projekt z Gminy Zawonia

 Tematy szkoleń:

1. Organizacja imprez kulturalnych.
analiza kosztów, zatrudnianie artystów, promocja, jak działać legalnie, wymagania techniczne, prawne.
2. Sołtys jako animator – aktywizacji społeczności wiejskiej, 
motywacja środowisk lokalnych. budowanie partnerstwa lokalnego - organizacje pozarządowych i ich znaczenie w rozwoju środowisk lokalnych, 
3. Źródła finansowania inicjatyw lokalnych, wieś w okresie programowania 2014-2020. 
4. Internet, media społecznościowe – narzędzie promocji i komunikacji z mieszkańcami.

<< Powrót Licza odwiedzin: 643037 Ostatnia aktualizacja: 2019-04-19

Banner z prawej strony