Dolnośląskie Folkowo i Ludowo

X FESTIWAL ZESPOŁÓW LUDOWYCH I FOLKLORYSTYCZNYCH W BUKOWCU

 

X Festiwal Zespołów Ludowych i Folklorystycznych

Bukowiec 2018

 

 

 

Organizator:

 

Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach

Stowarzyszenie Senior

 

Termin i miejsce imprezy:

 

02.06.2018r. (sobota, godz. 10.30 – 16.00)

Stodoła Artystyczna w Bukowcu

ul. Robotnicza 9

58-533 Mysłakowice

tel. 075 71 31 298,

gokmysl@poczta.onet.pl

projekty.gok@poczta.onet.pl

www.gok.myslakowice.pl

 

 

 

REGULAMIN

CELE PRZEGLĄDU:

ü  promowanie twórczości artystycznej nieprofesjonalnych zespołów folklorystycznych i ludowych,

ü  kultywowanie i propagowanie bogactwa kultury ludowej, edukacja kulturalna,

ü  prezentacja dorobku artystycznego zespołów folklorystycznych,

ü  integracja nieprofesjonalnych środowisk twórczych oraz wymiana doświadczeń artystycznych,

ü  promocja kultury ludowej wśród mieszkańców regionu,

ü  popularyzacja oraz ochrona dziedzictwa kultury ludowej regionu,

ü  rozwijanie współpracy środowisk twórców ludowych

oraz ukazanie wartości kulturowych wyrażonych w muzyce, pieśni

i tańcu ludowym.

 

 

ZASADY OGÓLNE:

1.       Festiwal zespołów ludowych i folklorystycznych ma charakter integracyjny z pominięciem rywalizacji.

2.       Uczestnikami festiwalu mogą być zespoły prezentujące folklor w formie artystycznej i amatorskiej, nie zawodowej.

3.       Zespoły nie mogą posługiwać się muzyką mechaniczną (playback).

4.       Repertuar wpisany do karty zgłoszeniowej nie może być zmieniany w dniu występu.

5.       Kategoria: zespoły śpiewacze, folklorystyczne, ludowe – czas prezentacji utworów max 10-15 min.

6.       W trakcie festiwalu zostanie przeprowadzony konkurs na „Przyśpiewkę o regionie” czas trwania do 5 min. ( temat np. Dolny Śląsk, Powiat Jeleniogórski, Karkonosze, Góry Izerskie, Rudawy Janowickie, Góry Kaczawskie, Góra Śnieżka itp.) Warunkiem udziału w konkursie na przyśpiewkę jest zgłoszenie utworu na dodatkowej karcie zgłoszeniowej w ustalonym wyżej terminie (udział nie jest obowiązkowy, sposób

wykonania, charakter, tematyka zostaje w gestii wykonawców, przyśpiewka będzie ostatnim wykonywanym utworem w przygotowanym repertuarze zespołów)

 

7.       Przyśpiewki będą oceniane przez jury składajcie się z muzyków, zwycięzca otrzyma nagrodę specjalną festiwalu.

8.       W trakcie festiwalu wręczona zostanie również nagroda publiczności dla kapeli, który otrzyma najwięcej głosów uzyskanych od widzów i zespołów.

9.        Każdy zespół biorący udział w festiwalu otrzyma pamiątkową statuetkę, dyplom oraz nagrody.

10.   Organizator zapewnia ciepły posiłek, kawę herbatę oraz dobrą zabawę.

11.   Warunkiem udziału w festiwalu jest nadesłanie KARTY UCZESTNICTWA do siedziby GOK w Mysłakowicach: e-mail, pocztą lub osobiście.

Prosimy potwierdzić telefonicznie fakt wysłania zgłoszenia.

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu oraz kolejności występów zostaną podane na stronie internetowej www.gok.myslakowice.pl, do dnia 25.05.2018r.

O kolejności występu decyduje data wpływu karty zgłoszeniowej do organizatora konkursu.

 

 

NAGRODY:

  • Przewidziane są dwie nagrody specjalne:

1 - Nagroda specjalna za najciekawszą przyśpiewkę o regionie.

2 - Nagroda Publiczności

  • Dla wszystkich uczestników zostaną przygotowane pamiątkowe dyplomy i statuetki.

 

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

Organizator zapewnia uczestnikom konkursu poczęstunek, zaś koszty transportu zespoły pokrywają we własnym zakresie.

 

Zespoły są zobowiązane do przybycia na godzinę przed rozpoczęciem. Organizator przeglądu planuje wspólny muzyczny korowód z pod Pałacu w Bukowcu do Stodoły Artystycznej (zbiórka pod pałacem godz. 10.00 wymarsz 10: 10 odcinek ok. 350 m).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres:

Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach

ul. Daszyńskiego 29

58-533 Mysłakowice

tel. 075 71 31 298, tel. 075 64 39 242

projekty.gok@poczta.onet.pl

z dopiskiem „X Festiwal Zespołów Ludowych i Folklorystycznych”

DO DNIA 23.05.2018r.

 

Organizator zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nagrań,  do wydawnictw dokumentujących Festiwal.

Uczestnicy wyrażają zgodę na nagranie i transmisję Festiwalu. Przesłanie zgłoszenia do udziału w Festiwalu oznacza akceptację postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.

 

 

 

 

 

Wszelkich informacji udziela koordynator przeglądu:

Grzegorz Truchanowicz – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury,

tel. 075 71 31 298

Marianna Ostrowska – specjalista ds. kultury i promocji GOK-u,

tel. 075 71 31 298

Helena Nawrot – Prezes Stowarzyszenia Senior,

tel. 699 914 366

 

 

 

Program:

 

9.00 – 9.55           Rejestracja zespołów.

10.00                    Przemarsz pod Pałac w Bukowcu.

10-10-10.25          Wspólny muzyczny korowód.

10.30                    Rozpoczęcie festiwalu słowa powitalne zaproszonych                       gości. I cz. występ zespołu - gość specjalny

11.00                    I cześć festiwalu występy artystyczne.

12.30                    II cz. występ zespołu - gość specjalny

13.00                    II cześć festiwalu.

15.30                    Wręczenie nagród uczestnikom festiwalu.

15.45                    Wręczenie nagrody zwycięzcy na „Przyśpiewkę o                             regionie” oraz  „Nagrody Publiczności”.

16.30                    Zakończenie festiwalu.

 

 

 

 

 

 

 

KARTA UCZESTNICTWA - ZGŁOSZENIE

Prosimy o bardzo czytelne wypełnienie karty uczestnictwa.

W przypadku braku numeru telefonu, prosimy podać numer zaprzyjaźnionej instytucji, gdzie moglibyśmy kierować pilne informacje dotyczące Przeglądu.

 

 

1.      Nazwa zespołu ……………………………………………………………………………………………….

2.      Miejscowość, w której działa zespół ……………………………………………………………………………………………….

3.      Instytucja delegująca ………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………

nr telefonu………………………………e-mail.……………………………….

 

4.      Imię i nazwisko opiekuna zespołu

………………………………………………………………………………………

nr telefonu  ……………………………...   email………………………………………….

 

5.      Ilość osób występujących

 

……………………..…………………………………………………………………

 

6.      Repertuar: ( tytuły pieśni, nazwy i tytuły utworów, nazwy i tytuły tańców, temat inscenizacji zwyczaju ludowego itp.) oraz opis regionu, którego dotyczy

…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Czas realizacji programu …………………….minut.

 

7.      Potrzeby techniczne (ilość mikrofonów, skład instrumentów)

………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..

 

8. Krótka charakterystyka zespołu………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

9. Oświadczam, że regulamin przeglądu jest mi znany.

   

 

                                                  ……………………………………………….

pieczęć instytucji delegującej                                                                 

 

 

 

 

……………………..…….                               ………………………………………..

  miejscowość i data                             podpis osoby reprezentującej zespół

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta zgłoszeniowa

Konkurs na „Przyśpiewkę o regionie”

(sposób wykonają, charakter, tematyka zostaje w gestii wykonawców, przyśpiewka będzie ostatnim utworem w przygotowanym repertuarze zespołu)

 

Tytuł przyśpiewki………………………………………………………..

 

Czas trwania……………………………………………………………..

 

Autor………………………………………………………………………

 

Krótka charakterystyk przyśpiew………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych zespołu dla potrzeb festiwalu.

Data rozpoczęcia:

2018-06-02:10:30:00

Data zakończenia:

0000-00-00:00:00:00

Miejsce wydarzenia:

BUKOWIEC
<< Powrót Licza odwiedzin: 478726 Ostatnia aktualizacja: 2018-05-24

Banner z prawej strony