Dolnośląskie Folkowo i Ludowo

VIII Ogólnopolski Konkurs Kapel i Zespołów Ludowych Na Szlaku Kultur Chojnice 2021!

 Zapraszamy kapele i zespoły


na VIII Ogólnopolski Konkurs Kapel i Zespołów Ludowych

Na Szlaku Kultur Chojnice 2021! Termin konkursu: 3 maja 2021 (poniedziałek)

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem, wypełnienie i podpisanie klauzuli RODO oraz zgłoszenia i nadesłanie na adres e-mail: dworekchojnice@gmail.com

Do zobaczenia na szlaku kultur!

Uczestnicy: kapele i zespoły ludowe śpiewacze prezentujące wybrany region kulturowy Polski 

Termin zgłoszeń: 10 kwietnia 2021 r.

Termin konkursu: 3 maja 2021 r. (poniedziałek)

Nagrody: rzeczowe lub finansowe dla każdego uczestnika (kapeli/zespołu)

Zapewniamy: pomoc w organizacji noclegów dla uczestników, wyżywienie podczas imprezy, wspólną zabawę, opiekę organizacyjną dla każdego uczestnika w trakcie całego pobytu przez wyznaczonych koordynatorów, pomoc w organizacji zabaw integracyjnych, zwiedzania naszej okolicy; m.in. zabytkowe miasto Chojnice oraz Park Narodowy Bory Tucholskie – kraina jezior i lasów! (woj. pomorskie)

Brak opłaty za uczestnictwo.

Zainteresowanych konkursem prosimy o kontakt! :
e-mail: dworekchojnice@gmail.com
tel.: + 48 791 507 169 
adres siedziby: ul. Swarożyca 1, 89-600 Chojnice

 Regulamin VIII Ogólnopolskiego

Konkursu Kapel i Zespołów Ludowych

Na Szlaku Kultur Chojnice 2021:

 

I. Celem Konkursu      

jest integracja środowisk kulturalnych, ocena poziomu artystycznego polskiej sceny ludowej, zainteresowanie kulturą ludową jak najszerszej grupy odbiorców, zapoznanie z działalnością stowarzyszenia – szczególnie przedłużanie tradycji dworku polskiego, stanowiącego
o polskiej tożsamości, uczczenie narodowego święta.

 

II. Uczestnikami Konkursu

mogą być kapele i zespoły, których skład (instrumenty) i repertuar winien być zgodny z tradycją regionu, wybranego do prezentacji konkursowej.

Prosimy o dobór zróżnicowanych gatunkowo utworów, których prezentacja nie przekroczy 15 minut.

 

Kapela dla potrzeb Konkursu rozumiana będzie jako zespół wokalno-instrumentalny, w której skład wchodzą osoby grające na instrumentach i śpiewające jednocześnie, bądź         której skład osób grających na instrumentach będzie       stanowił większość nad osobami, które na scenie      wyłącznie śpiewają.

Zespół dla potrzeb Konkursu rozumiany będzie jako zespół wokalno-instrumentalny, którego skład tworzą w większości osoby, które wyłącznie śpiewają.

 

Konkurs odbędzie się w dniu 3 maja 2021 r.
w Chojnickim Centrum Kultury.

        III. Warunkiem uczestnictwa

        w konkursie jest przestrzeganie założeń Regulaminu,        oraz wypełnienie Karty Zgłoszenia i nadesłanie jej na       adres:

 

        Stowarzyszenie „Dworek Polski”

        89 – 600 Chojnice

        ul. Swarożyca 1

        Tel. +48 791 507 169

W TERMINIE DO 10 kwietnia 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) lub na adres e-mail: dworekchojnice@gmail.com  

O wszelkich zmianach w Karcie zgłoszenia należy poinformować Organizatora.

Organizator zastrzega sobie możliwość wyznaczania kolejnych terminów zgłoszeń oraz zmiany terminu imprezy w przypadku ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19, a w razie konieczności przeprowadzenia konkursu w formie on-line.

 

IV. Ocena programu konkursowego

zostanie dokonana przez specjalnie do tego powołaną Komisję Konkursową, w skład której wejdą osoby
z przygotowaniem muzycznym, etnograficznym
i artystycznym.

 

Przy ocenie programu konkursowego będzie brany pod uwagę dobór repertuaru, jego zgodność z wybranym do prezentacji regionem, skład instrumentalny, ogólny wyraz artystyczny.

 

V. Nagrody

pieniężne i rzeczowe zostaną wręczone niezwłocznie po ogłoszeniu protokołu Komisji Konkursowej, a ich      wartość będzie uzależniona od zgromadzonych na ten      cel środków.

I miejsce            600 – 1000 zł

II miejsce           300 – 700 zł
III miejsce           200 – 500 zł

wyróżnienia        100 – 200 zł

Każda kapela i zespół otrzyma statuetkę konkursową,      pamiątkowy dyplom oraz nagrody rzeczowe.

        O ostatecznym podziale nagród zadecyduje Komisja         Konkursowa.

Przyznane mogą być również dodatkowe nagrody,
w tym nagroda publiczności.

 

        VI. Uwagi

        Organizator zapewnia miejsce na przygotowanie do         występu, poczęstunek kawowy, ciepły posiłek oraz napoje podczas imprezy uczestnikom Konkursu.

 

        Organizator zapewnia nagłośnienie, oświetlenie oraz        garderobę.

 

Zgłoszenie udziału w konkursie jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na udział w imprezach    towarzyszących (koncert plenerowy).

 

Organizator zapewni kapelom i zespołom spoza Chojnic i okolic      nocleg odpłatnie lub nieodpłatnie w zależności od zgromadzonych na ten cel środków. Potrzebę taką prosimy zaznaczyć w Karcie Zgłoszenia.

 

Dla kapel i zespołów biorących udział w koncercie plenerowym przewidziane są równowartościowe nagrody pieniężne
i rzeczowe.

Nadesłanie Karty Zgłoszenia jest równoznaczne
z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką prezentacji oraz wykorzystanie materiału dla przez Organizatora w ramach działalności Stowarzyszenia.

 

Uczestnicy Konkursu przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny lub jednostki delegującej, powinni zgłosić się do biura organizatora konkursu najpóźniej do godz. 11:00 w dniu Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji Regulaminu i podziału nagród.

VII. Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie „Dworek Polski”

89 – 600 Chojnice

ul. Swarożyca 1

Tel. 791 – 507- 169

E-mail: dworekchojnice@gmail.com

        VIII. Organizator Konkursu

        Stowarzyszenie „Dworek Polski”

 

 

Data rozpoczęcia:

2021-05-03:00:00:00

Data zakończenia:

0000-00-00:00:00:00

Miejsce wydarzenia:

CHOJNICE
<< Powrót Licza odwiedzin: 1069519 Ostatnia aktualizacja: 2021-04-10