Dolnośląskie Folkowo i Ludowo

KARTA ZGŁOSZENIA NA SWOJSKIE GRANIE I ŚPIEWANIE W LEŚNEJ

 

REGULAMIN  UCZESTNICTWA

  W  IX  FESTIWALU  WSPÓŁCZESNEJ KULTURY  LUDOWEJ

„Swojskie Granie i Śpiewanie”

Smolnik  15. 06. 2019 r.

W ostatnim czasie coraz częściej słyszymy dyskusję w kręgach badaczy folkloru polskiego i wszelkich znawców kultury na temat współczesnej twórczości ludowej. Z pewnością  dyskusja ta jeszcze będzie trwała długo, ale już jest jakiś przełom.

Głównym celem, jaki przyświeca nam - organizatorom  Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej „Swojskie Granie i Śpiewanie” w Leśnej jest popularyzacja kultury na Ziemiach Odzyskanych, gdzie nastąpiła przerwa w ciągłości kulturowej.

Od czasów powojennych na ziemiach tych tworzy się nowa kultura lokalna nazywana ludową. Ludzie tworzą  ją w oparciu o własne tradycje - dawne i współczesne. Powstają pieśni,  tańce, stroje, powstają nowe formy prezentacji. Chodzi nam przede wszystkim, idąc za myślą  znanego  badacza polskiego folkloru, etnomuzykologa prof.  Bogusława Linette „o zwrócenie uwagi na bieżącą twórczość o charakterze ludowym i nakłonienie zespołów do tworzenia”

           

1.  Cel imprezy

-  popularyzacja   kultury ludowej tworzonej po 1945 roku na Ziemiach Odzyskanych,

-  integracja artystyczna ruchu ludowego ,

      -  wymiana doświadczeń w pracy na rzecz środowisk twórczych,

-  promocja gminy Leśna

 

2. Organizator – Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej

 

3. Współorganizator - Urząd Miejski w  Leśnej,  Kapela „Smolniczanie” Rada Sołecka            w Smolniku

 

4. Biuro organizatora – Ośrodek Kultury i Sportu, 59-820 Leśna, ul Orzeszkowej 5a.  

 

5. Zasady uczestnictwa - Do udziału w imprezie przyjętych zostanie do 18 zespołów                z trzech województw: dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego.

Zespoły startujące w Festiwalu obowiązuje strój ludowy. (Organizator  zastrzega sobie kwalifikacje do 2 zespołów w tzw. strojach wieczorowych lub wyjściowych.)

Zespoły uczestniczące w Festiwalu po raz kolejny nie mogą prezentować swoich piosenek                     z poprzednich edycji.            

O zakwalifikowaniu zespołów zdecyduje komisja powołana przez Organizatora.

Kartę uczestnictwa należy przesłać do Organizatora pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną okislesna@wp.pl  w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 24 maja 2019r.

Zakwalifikowani  do udziału w imprezie  powiadomieni zostaną do 30 maja 2019r.

6. Kategorie  uczestnictwa:

-       zespoły śpiewacze a capella i z towarzyszeniem kapeli lub instrumentalisty,

-       kapele ludowe, instrumentalne oraz wspomagane śpiewem przez instrumentalistów                  z danej kapeli,

-       zespoły pieśni i tańca

-       zespoły wykonujące współczesną amatorską twórczość muzyczną (tzw. inne zespoły), w tym przypadku dozwolone są instrumenty elektroniczne. Organizator wyklucza stosowanie podkładów muzycznych na nośnikach elektronicznych.

-       zespoły dziecięce.

 

7. Repertuar występu  - POWINIEN BYĆ UTRZYMANY W KONWENCJI LUDOWEJ !

 

Zespoły  wykonują -  cztery (4) pieśni, w tym przynajmniej jeden utwór współczesny              z własną muzyką lub tekstem. Czas prezentacji -  do 15 minut.

Za utwory współczesne uważamy melodie i teksty własnego autorstwa lub autorów innych  nieprofesjonalnych, ułożonych po 1945 roku.

8. Ocena zespołów - organizator powoła Komisję Artystyczną, która przyzna nagrody

w poszczególnych kategoriach:

   a) zespoły śpiewacze (osobno dla zespołów śpiewających a capella i osobno dla zespołów 

       śpiewających z towarzyszeniem kapeli lub instrumentalisty),

   b) kapele instrumentalne,

   c) zespoły dziecięce,

   d) inne zespoły.

 

W poszczególnych kategoriach zostaną przyznane  I, II, III miejsca.

Komisja Artystyczna wyłoni laureata nagrody głównej Festiwalu Grand Prix.

Organizatorzy dopuszczają możliwość nagrodzenia przez Komisję wykonawców prezentujących osadzone w polskiej tradycji ludowej ciekawe cechy wykonawcze.

 

9. Kontakt - Ośrodek Kultury i Sportu w Leśnej,    tel. 75 72 11 579

Kier. Kapeli Smolniczanie”  Walter Straszak   tel.  721 18 70 70

 

10.  Organizator zapewnia:

     - ciepły posiłek, nagłośnienie

 

 UWAGA

Zespoły przyjeżdżają na  koszt własny. 

Impreza ma charakter konkursowy.  Odbędzie się na scenie plenerowej w parku                        w Smolniku.

W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych zostanie przeniesiona do sali widowiskowej w Ośrodku Kultury i Sportu w Leśnej .

Impreza rozpocznie się od godz. 1200.

Zespoły powinny potwierdzić swój przyjazd do godz.1130 w biurze imprezy – namiot organizatora przy wejściu na teren parku w Smolniku.

 

 

 

 

 

 


 

KARTA  UCZESTNICTWA W  IX FESTIWALU

WSPÓŁCZESNEJ KULTURY LUDOWEJ

„Swojskie Granie i  Śpiewanie”

SMOLNIK  15.06. 2019 roku

1.  Nazwa zespołu, adres, powiat, województwo

 

     .......................................................................................................................................................

  

  .......................................................................................................................................................

 

2.  Kategoria zespołu (śpiewaczy, kapela)............................................................................

3.  Nazwisko i imię instruktora i kierownika zespołu, tel. kontaktowy, e-mail kontaktowy

 

     ..........................................................................................................................................

 

4.  Pełna nazwa i adres instytucji patronującej......................................................................

    

     ..........................................................................................................................................

 

5.  Krótka informacja o zespole.............................................................................................

 

     ..........................................................................................................................................

 

     ..........................................................................................................................................

 

     ..........................................................................................................................................

6.  Repertuar (tytuł, imię i nazwisko autora, czas trwania utworu)

 

     - ........................................................................................................................................

 

     - ........................................................................................................................................

 

     - ........................................................................................................................................

 

     -…………………………………………………………………………………………..

 

7.  Ilość osób w zespole.............  wymagania techniczne....................................................

                                               

UWAGA: Prosimy o czytelne wypełnianie kart uczestnictwa !

Zgłoszenie proszę przesłać na adres: Ośrodek Kultury i Sportu. 59-820 Leśna ul Orzeszkowej 5a. lub pocztą elektroniczną na adres:  okislesna@wp.pl   z dopiskiem „Swojskie Granie” w terminie do 24. 05. 2019 r                                                                                         

Tel kontaktowy koordynatora 721187070 Walter Straszak

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się   z regulaminem imprezy

 

Data .......................                                                                  ..............................................                                                                               

                                                                                        Podpis instruktora lub kierownika  zespołu

 

Data rozpoczęcia:

2019-06-15:00:00:00

Data zakończenia:

0000-00-00:00:00:00

Miejsce wydarzenia:

LEŚNA OKIS
<< Powrót Licza odwiedzin: 677165 Ostatnia aktualizacja: 2019-05-20

Banner z prawej strony