Dolnośląskie Folkowo i Ludowo

I PRZEGLĄD DZIECIĘCYCH ZESPOŁÓW LUDOWYCH DOLNEGO ŚLĄSKA „MAGDALENKI”

 

REGULAMIN I PRZEGLĄDU DZIECIĘCYCH ZESPOŁÓW LUDOWYCH DOLNEGO ŚLĄSKA „MAGDALENKI” Miejsce i termin przeglądu: MĄKOLNO 48 A – TEREN PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ GMINA ZŁOTY STOK 21 lipca 2019 r. (niedziela) godz.13.00 – 19.00 Celem przeglądu jest:  Kultywowanie polskich tradycji ludowych przez najmłodszych mieszkańców Dolnego Śląska  Stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku artystycznego zespołów  Rozwijanie współpracy kulturalnej oraz wymiana doświadczeń artystycznych między zespołami uczestniczącymi w przeglądzie  Zapoznanie się z wartościami folkloru z różnych okolic Dolnego Śląska  Pielęgnowanie lokalnych tradycji i przekazywanie jej wzorów przez dzieci i młodzież swoim rówieśnikom  Nawiązanie przyjaźni między uczestnikami

Zasady uczestnictwa:

1. Wypełnienie i przesłanie Karty Zgłoszenia do dnia 31maja br. na adres: MAK Mąkolno Aktywne Kreatywne – Mąkolno 48 A, 57-250 Złoty Stok, lub pocztą elektroniczną: j.frankowicz@wp.pl telefon kontaktowy 602 578 607 – Babcia Jasia

2. Uczestnicy przeglądu – zespoły dziecięce ludowe, folklorystyczne, śpiewacze i taneczne – wiek członków zespołu do 18 lat Występujące z kapelą lub z wykorzystaniem podkładów muzycznych – wiek członków kapeli bez ograniczenia

3. Na występ jednego zespołu przewidziano czas – około 20 minut

4. Przegląd nie zakłada wprowadzenia współzawodnictwa, ideą „Magdalenek” jest propagowanie kultury ludowej przez dzieci i wśród dzieci. Każdy zespół uhonorowany zostanie dyplomem i pamiątkową nagrodą. Uczestnicy otrzymają torby podarunkowe.

5. Zespoły wybiorą spośród siebie najsympatyczniejszy zespół, który otrzyma specjalną pamiątkę ufundowaną przez Panią Burmistrz Złotego Stoku.

6. Kolejność występów ustala organizator – zespoły otrzymają na miesiąc przed terminem szczegółowy plakat.

7. Zespoły przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji patronującej

8. Organizator zapewnia napoje, słodki poczęstunek oraz ciepły posiłek dla każdego uczestnika przeglądu.

9. Każdy z zakwalifikowanych zespołów jest zobowiązany do promocji Przeglądu z wykorzystaniem portali społecznościowych i stron internetowych własnych lub instytucji patronujących ( w miarę możliwości)

Organizatorzy: Stowarzyszenie MAK Mąkolno Aktywne Kreatywne przy współpracy CKiP w Złotym Stoku, mieszkańców Mąkolna, Sołectw i Stowarzyszeń z Gminy Złoty Stok 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania oraz późniejszego wykorzystania wizerunku, zdjęć, materiałów audio i wideo prezentacji do celów promocyjnych I Przeglądu Dziecięcych Zespołów Ludowych Dolnego Śląska bez wypłacania honorariów. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą przez organizatora jedynie na potrzeby przeglądu

Projekt organizowany jest przy wsparciu finansowym Gminy Złoty Stok i Powiatu Ząbkowickiego.  Wszystkie sprawy organizacyjne można uzgadniać przed przeglądem telefonicznie z organizatorami reprezentowanymi przez: Janinę Frankowicz – Babcia Jasia, tel. 602 578 607, e-mail: j.frankowicz@wp.pl Urszulą Wróbel – Kierownik zespołu Wesołe Nutki, tel. 601 233 855, e-mail: wrobelula@tlen.pl

KARTA ZGŁOSZENIA I Przegląd Dziecięcych Zespołów Ludowych Dolnego Śląska – 21 lipca 2019 r. Nazwa reprezentowanej jednostki

Nazwa zespołu …...........................................................................................................................................................................

Dane kontaktowe …...........................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko opiekuna, kierownika zespołu nr telefonu, e-mail …...........................................................................................................................................................................

Ilość osób w zespole …...........................................................................................................................................................................

Skład kapeli ( wymienić instrumenty) Tytuły prezentowanych utworów …........................................................................................................................................................................... ….......................................................................................................................................................................... ….......................................................................................................................................................................... Wymagania techniczne ( np. ilość mikrofonów, linia wzmacniająca, itp.) …........................................................................................................................................................................... …........................................................................................................................................................................... Oświadczenie Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów I Przeglądu Dziecięcych Zespołów Ludowych Dolnego Śląska ….............…............................................................... (data, czytelny podpis opiekuna) Prosimy o załączenie krótkiej informacji o zespole celem prezentacji przed występem

Dyrektorzy Ośrodków Kultury

Gmin Dolnego Śląska Kierownicy Dziecięcych Zespołów Ludowych

ZAPROSZENIE Stowarzyszenie MAK Mąkolno Aktywne Kreatywne ma zaszczyt zaprosić działające w Waszej Gminie dziecięce zespoły ludowe na organizowany przez siebie w dniu 21 lipca 2019 roku w Mąkolnie

I Przegląd Dziecięcych Zespołów Ludowych Dolnego Śląska.

Regulamin i Karty Zgłoszenia do pobrania od dnia 25 kwietnia 2019 r. na stronie Urzędu Miasta Złoty Stok www.zlotystok.pl

 

http://zlotystok.pl/asp/pliki/200lat/regulamin_i_karta_zgloszenia_25_04_2019.docx

 

Do udziału w przeglądzie zaproszonych zostanie 10 zespołów. 

Data rozpoczęcia:

2019-05-30:00:00:00

Data zakończenia:

0000-00-00:00:00:00

Miejsce wydarzenia:

MĄKOLNO
<< Powrót Licza odwiedzin: 677142 Ostatnia aktualizacja: 2019-05-20

Banner z prawej strony