Dolnośląskie Folkowo i Ludowo

FESTIWAL FOLKLORU

 

 

CZWARTEK, 21 WRZEŚNIA 2017

Festiwal Folkloru

 
 
REGULAMIN                                                                     

1. Organizator:
Dom Kultury w Górze
ul. Armii Polskiej 13
56 – 200 Góra
Tel. 65-5432320
e-mail: sekretariat@dkgora.com.pl
 
2. Cel imprezy:
- prezentacja dorobku artystycznego w zakresie popularyzacji piosenki i tańca ludowego,
- wymiana doświadczeń i pomysłów,
- popularyzacja twórczości muzycznej oraz umożliwianie zdobywania doświadczeń scenicznych,
- podtrzymywanie tradycji i zwyczajów,
- promowanie miasta i regionu górowskiego.
 
3. Termin i miejsce:
- 29.10.2017 r. sala widowiskowa Domu Kultury w Górze:
godz. 14oo - kat. A, B, C ,D, Egodz. 16oo - kat. F
4. Warunki uczestnictwa:

-karty zgłoszeń należy składać wraz z podkładami na płytach CD – audio w nieprzekraczalnym terminie do 18.10.2017 r.
- w przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby uczestników, decydująca będzie data wpływu zgłoszenia.

- uczestnicy którzy posiadają własną muzykę muszą mieć ją na nośnikach CD – audio. 
5. Kategorie:
w konkursie biorą udział zespoły wokalne w następujących kategoriach:
 
A. Kategoria przedszkolna
 
B. od 7 – 9 lat
C. od 10 – 12 lat
D. od 13 – 16 lat
E. powyżej 16 lat
F. seniorzy powyżej 60 lat
– o zakwalifikowaniu do w/w kategorii decyduje wiek najstarszego wykonawcy.
 


Karta zgłoszenia


6. Prezentacja:

Zespoły prezentują maksymalnie 1 prezentacje ludową (taniec ludowy, piosenka lub przyśpiewka ludowa, utwór instrumentalny).
 
7. Organizator zapewnia:
- statuetki i certyfikaty
- kompleksową obsługę akustyczną
-poczęstunek dla uczestników przeglądu.
8.
 Przekazanie danych osobowych organizatorowi oznacza zgodę na ich wykorzystanie i przetwarzanie. 
9.
 Za ostateczna interpretację regulaminu odpowiada organizator
 

Data rozpoczęcia:

2017-10-29:00:00:00

Data zakończenia:

0000-00-00:00:00:00

Miejsce wydarzenia:

DK W GÓRZE
<< Powrót Licza odwiedzin: 397702 Ostatnia aktualizacja: 2017-10-16

Banner z prawej strony